Juf Niky, de voedingsjuf

Leerkracht voeding gezonde school

“Het is mijn missie om kinderen, hun ouders en hun leerkrachten kennis en bewustwording bij te brengen m.b.t. de voedingskeuzes die ze maken.”

Ik ga dit schooljaar de daad bij het woord voegen; mijn jarenlange ervaring in het onderwijs én mijn uitgebreide kennis over voeding ga ik samenvoegen in de vorm van: Juf Niky, de voedingsjuf! Voor onderwijsadvies, voorlichting en gastlessen over voeding.

In onze huidige maatschappij komt voeding gelukkig steeds meer op de voorgrond te staan. Juist voor kinderen is een goede basis erg belangrijk. Zij moeten namelijk nog een heel leven mee en natuurlijk het liefste met een goede gezondheid!
Ik schreef hier al eerder over in mijn blog over de Suikermaxdag en vertelde toen ook over mijn missie.

De Gezonde School

Scholen hebben vaak de allerbeste intenties om een beleid naar een gezonde(re) school op te zetten. Ze kunnen hiervoor aankloppen bij De Gezonde School, een initiatief waar ik helemaal achter sta. Zij bieden informatie, tools en hulp die de school in kan zetten om met leerlingen en ouders te delen. Dit o.a. om ervoor te zorgen dat de leerlingen (én leerkrachten) zich een gezondere leefstijl kunnen aanmeten.
De hulp vanuit de GGD is beperkt, dus de ‘Gezonde School-coördinator’ dient dit over te pakken. Vaak is dit een leerkracht met een grote affiniteit met dit onderdeel. Het is echter in veel gevallen lastig om voldoende tijd vrij te maken om dit programma echt goed van de grond te krijgen. Ik heb al te vaak gezien dat het daarom blijft bij het uitdelen van ‘schoolfruit’ óf dat er een hele enthousiaste start wordt gemaakt, maar het inzakt omdat leerkrachten het te druk hebben met hun andere taken of omdat niet alle ouders het eens zijn met het nieuwe beleid.

Stap voor stap

Alles valt en staat met een helder beleid, goed stappenplan en duidelijke communicatie naar ouders. Dit naast de juiste kennis over het waaróm van gezonde voeding. Dit gaat namelijk veel verder dan het wel of niet dik zijn of het risico op diverse ziektes. Het gaat ook over de fysiologische mogelijkheid om je in de klas goed te kunnen concentreren, om informatie te onthouden en te kunnen reproduceren; om te leren dus. En volgens mij is dat een van de belangrijkste doelen van alle scholen.

Zou het niet geweldig zijn om dit traject stap voor stap te laten begeleiden door iemand met kennis en expertise over het onderwijs, beleidsverandering én over gezonde voeding?! 
Nou, hier ben ik dan: Juf Niky, voor onderwijsadvies, voorlichting en gastlessen op het gebied van voeding in het basisonderwijs.

Waarom ‘Juf Niky’

Ik heb 21 jaar onderwijservaring binnen diverse takken van het onderwijs én ben gediplomeerd voedingsdeskundige. Ik ken de weg binnen het onderwijs én het aanbod m.b.t. gezonde voeding als mijn broekzak.
Voor vragen, mogelijkheden of een vrijblijvend gesprek kunt u contact met mij opnemen.

Veel scholen kampen met bezuinigingen, daarom wil ik jullie wijzen op de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen. Ook zijn er nog andere financieringsmogelijkheden waar ik jullie graag over vertel.

Subsidie

Via de ‘subsidie jong leren eten’ kun je als school een subsidie aanvragen voor gastlessen, koken, moestuinieren en excursies op het gebied van voeding. De aanvraag gaat via ‘de gezonde school‘. Vanaf 1 september t/m 30 september 2020 meld je als school je belangstelling voor de JLE-subsidie. Midden oktober ontvang je bericht of de subsidie wel of niet wordt toegekend. Na toekenning kun je de matrix invullen, waarin je aangeeft waar je de subsidie voor gaat gebruiken. Dit bepaalt de hoogte van het subsidiebedrag.
Op de website Subsidie jong leren eten kun je hier alles over lezen. Ik help je graag bij het samenstellen van een voorstel dat aansluit bij de wensen van de school.

Ronde 3 van de Subsidie jong leren eten (2020-2021) opent op 1 september 2020.

gastlessen basisonderwijs

Plaats een reactie